כי"ח

צפי שנת הקמה

2025

מ"ר

4000

מיקום

ירושלים

לקוח

בסר

שימור אדריכלי של מונומנט היסטורי, בי"ס אליאנס שנבנה בשנת 1882, על שוק מחנה יהודה והפיכתו למלון אחרי שננטש במשך יותר מ50 שנה.

הפרויקט נעשה בשת"פ עם אדריכלים IAN BADER, ברעלי לויצקי כסיף ופייגין אדריכלים.