.PRESS

אורי פדן UP ARCHITECTS | חצר סרגי בירושלים | שימור מבנים
כתבה בידיעות אחרונות | 2015
אורי פדן UP ARCHITECTS | חצר סרגי בירושלים | שימור מבנים
כתבה במגזין דומוס | 2017

ראיון אישי עם אדריכל אורי פדן על מתחם שנלר בירושלים.

נגן וידאו

חצר סרגיי בירושלים נפתחת לציבור הרחב | חדשות כאן 11 | 2017

אירועים ופעילויות

תעודת הצטיינות מטעם עמותת האדריכלים | 2013
אורי פדן אדריכלים | חצר סרגי
אירוח מהנדס העיר ירושלים במלון חצר סרגי לאחר הפתיחה
מרצה אורח בכנס מטעם גלריה לאדריכלות "זהזהזה" | 2016
ביקור באיטליה במסגרת המשלחת "מקבלי החלטות" של המועצה לשימור אתרים.
נגן וידאו

אורי פדן, מרצה אורח בכנס "הסיפור האמיתי של בתים לשימור" מטעם מגזין Dּ+A: על הסיפור מאחורי "חצר סרגי" ובית הכנסת הגדול בת"א | 2021

הצגת קונספט למהנדס העיר ירושלים, רשות הטבע והגנים ופאנל נרחב | 2015
הרצאה של אדריכל אורי פדן במוזיאון הטבע בירושלים - "מדברים שימור" | 2017
הרצאה לאדריכלים צעירים במרכז האקדמי ויצו חיפה | 2010
השתתפות בפאנל תערוכה לשימור מבנים בתיאטרון הבימה | 2015
אורי פדן מרצה אורח על סיפורו של קולנוע ירקון בכנס "ימי הקולנוע" של המועצה לשימור אתרי מורשת. | 2017