.STORY

שמירה על ערכים היסטוריים לצד חדשנות באדריכלות לשימור

אורי פדן אדריכלים משרד לשימור בתל אביב

טכנולוגיות מהעבר אל העתיד

ב UP אדריכלים אנחנו דוגלים במחקר בו-זמני של טכנולוגיות מסורתיות לצד טכנולוגיות דיגיטליות מתקדמות. הידע הזה מגדיל את האפשרויות שיש בפרויקט ומכפיל את העושר של התוצאה.

חיבור לסיפור המבנה

הקשר אל המקום, הסביבה והתושבים הם בבסיס תהליך פיתוח העיצוב. רק לאחר הכרות עם כל אחד מהמרכיבים, אנחנו מחפשים פתרון המותאם לצרכים באופן אופטימלי .

אורי פדן אדריכלים משרד לשימור בתל אביב
אורי פדן אדריכלים משרד לשימור בתל אביב

מומחיות ומקצועיות

המשרד מורכב ממגוון של מומחים ומתמחים ממקצועות ורקעים שונים. ראיה מערכתית, עושר וגיוון בנקודות מבט הוא המאפשר למצות את התהליך היצירתי ולשכלל את העיצוב.

"השימור עבורנו הינה מטודולוגיה תכנונית. אנחנו חוקרים כל אתר לעומקו ומוצאים את ערכו ומשמעותו ומכאן מגלים את הדרך לצקת לתוכו את התוכן העכשווי הנדרש."

הצוות המקצועי שלנו

אדריכל אורי פדן

B. ARCH אוניברסיטת הטכניון

אורי הקים את הסטודיו ב2015 ושימש במשך שנים כיועץ חיצוני לעיריית ירושלים. ממקימי מחלקת השימור בירושלים ואחראי על יצירת נהלי העבודה במחלקה. 

המשרד זכה לנהל את התכנון של פרויקט חצר סרגיי עבור ממשלת רוסיה ואת בית הכנסת הגדול בתל אביב.

"

מתיקי תיעוד עד תכניות מתאר עירוניות, מסקרי שימור ועד פרט מדרגה, המשרד יודע לתת פתרונות יצירתיים מקוריים שמשלבים בין דרישות המזמין והאתר המיוחד שברשותו.